• Plazmaferéza je
  • Sodné katióny sa v krvnej plazme nachádzajú v množstve približne
  • pH krvnej plazmy je približne
  • Krvné bunky majú pôvod
  • V týmuse dozrievajú
  • Normálne množstvo červených krviniek u ženy je
  • Najväčšie percentuálne zastúpenie medzi granulocytmi majú
  • Pri alergických reakciách sa zvyšujú hladiny (hlavne)
  • Jadro nemajú
  • Makrofágy sú