• Hodnota sedimetnácie je
  • Vyšetrenie krvného obrazu
  • Vyšetrenie krvného náteru
  • Myelogram je
  • Hemolýza je
  • Čo o leukémii neplatí?
  • Nutričná anémia
  • O sepse neplatí, že
  • 1. pokus o transfúziu krvi medzi ľuďmi bol v roku
  • O 1. transfúziu krvi medzi ľuďmi sa pokúsil vykonať