• Aký je vzorec pre výpočet dĺžky oblúka kružnice?
  • Aký je vzorec pre výpočet obsahu kruhového výseku?
  • Aký je vzorec pre výpočet obsahu oblúka kružnice?
  • Vypočítajte dĺžku kružnicového oblúka, ak r je polomer kružnice a α je stredový uhol patriaci kružnicovému oblúku r = 20 mm, α = 45°
  • Aká je obsah kruhového výseku s polomerom 295cm, ktorý prislúcha stredovému uhlu 187°?
  • Aká je dĺžka oblúka kružnice k (S, 23 dm), ktorý prislúcha stredovému uhlu 155°?
  • Vejár má tvar kruhového výseku polomeru 24 cm so stredovým uhlom 160°. Aký je obsah vejára?
  • Dva priame úseky cesty, ktorých smery zvierajú uhol veľkosti 152° majú byť spojené kruhovým oblúkom s polomerom 76 m. Akú dĺžku má tento kruhový oblúk?
  • Aká je dĺžka oblúka kružnice s polomerom 295 cm, ktorý prislúcha stredovému uhlu 187°?
  • Veľká ručička na hodinách je 12 cm dlhá. Akú dráhu opíše hrot ručičky za 5 minút?