• Vedný odbor, ktorý sa zaoberá krasovými procesmi, sa nazýva:
  • Jaskyne, ktoré dosahujú veľké rozmery, nazývame:
  • Kvaple, ktoré sa dvíhajú z dna jaskyne, nazývame:
  • Veľmi tenké stalaktity nazývame:
  • Krasové útvary vznikajú:
  • Miesta, kde sa voda prepadá pod zemský povrch, nazývame:
  • Škrapy sú:
  • Krasové útvary vznikajú rozpúšťaním vápenca dažďovou vodou, ktorá je obohatená:
  • Lievikovité alebo misovité priehlbiny na vápencovom povrchu, tzv. krasové jamy nazývame:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí: