• Proces, pri ktorom vzniká kosť, kostnatenie sa nazýva:
  • Čo pokrýva povrch kosti a zabezpečuje jej výživu?
  • Medzi pevné spojenia kostí nepatrí- spojenie pomocou:
  • Ku kostiam mozgovej časti lebky nepatrí:
  • Súčasťou tvárovej časti lebky nie je
  • Označ správne tvrdenie. Človek má
  • Aký počet pravých rebier sa vyskytuje v ľudskom tela?
  • Lopatkový pletenec sa skladá z lopatky a:
  • Kosti zápästia tvorí:
  • Ku kostre voľnej dolnej končatiny patrí: