• Medzi kosti mozgovej časti lebky nepatrí kosť
  • K tvárovej časti lebky nepatria
  • Maxilla je
  • Sánka latinsky je
  • Lopatkový pletenec je tvorený
  • Symfýza je
  • Pletenec dolnej končatiny je tvorený kosťami
  • Najsilnejšou kosťou v tele je
  • Najtvrdšou kosťou v tele je
  • Ak sa v kĺboch ukladajú kryštáliky kyseliny močovej, hovoríme o ochorení