• Akú funkciu neplní koreň?
  • Načo slúžia koreňové hľuzy?
  • Čo je koreňová sústava?
  • Čím je chrakteristická alorízia?
  • Čím je chrakteristická homorízia?
  • Ktorá rastlina má typ koreňovej sústavy alorízia?
  • Ktorá rastlina má typ koreňovej sústavy homorízia?
  • Čo tvorí koreň?
  • Ktorá rastlina má tzv. parazitické korene?
  • Ktorá rastlina má tzv. vzdušné korene?