• Obdĺžnik má
  • Štvorec KLMN zobraz v osovej súmernosti podľa osi KL. Urč počet samodružných bodov:
  • Ak je útvar osovo súmerný, je zložený z dvoch zhodných častí vzájomne oddelených
  • Osovo súmerný nie je
  • Ak X´ je v osovej súmernosti obraz, X je
  • Aký je počet osí súmernosti rovnoramenného trojuholníka?
  • Aký je počet osí súmernosti rovnostranného trojuholníka?
  • Koľko osí súmernosti má štvorec?
  • Kruh má
  • Príkladom útvaru s nekonečným množstvom osí súmernosti je