• Môžeme grafické súbory vytvárať pomocou na to určených programov?
  • Môžeme grafické súbory vytvárať pomocou technického vybavenia?
  • Pomocou ktorého zariadenia nemôžeme vytvoriť grafický súbor?
  • Akú koncovku majú grafické súbory vytvorené digitálnym fotoaparátom?
  • Súbor s ktorou koncovkou nepatrí medzi rastrovú grafiku?
  • Akú skratku má režim miešania farieb v rastrovej grafike?
  • Môžeme mať v počítači animovaný súbor gif?
  • Kde sa najviac využíva vektorová grafika?
  • Môže súbor cdr obsahovať vektorové aj rastrové informácie?
  • Ktorý formát vektorovej grafiky je najkvalitnejší?