• Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: [Ag (NH3)2] Cl
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: [Cu (NH3)4] SO4
  • Uveďte názov neutrálneho ligandu: H2O
  • Zlúčenina so vzorcom [Pt (NH3)4] [Pt Cl4] patrí medzi koordinačné zlúčeniny s
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: [Pt (NH3)4] [Pt Cl4]
  • Uveďte názov komplexu: [PdCl2 (NH3)2]
  • Uveďte koordinačnú zlúčeninu s komplexným katiónom a jednoduchým aniónom
  • Uveďte neutrálny komplex
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: [Ni (H2O)6] SO4
  • Uveďte chemickú značku platiny