• Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: K2 [Cu (OH)4 ]
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: Na[Ag Cl2 ]
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: Tl[Au (CN)2 ]
  • Uveďte oxidačné číslo ligandu PO4
  • Uveďte názov ligandu: F-
  • Uveďte názov ligandu: O2-
  • Uveďte vzorec komplexnej zlúčeniny: tetranitrátoboritan draselný
  • Uveďte vzorec komplexnej zlúčeniny: dichlorostriebornan sodný
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: hexafluorohlinitan trisodný
  • Uveďte názov komplexnej zlúčeniny: kyselina hexachloroplatičitá