• Ako sa po nemecky povie \"herec\"?
  • Čo znamená \"beneiden\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"stretnutie\"?
  • Čo znamená \"versprechen\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"das Lampenfieber\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"úžasný\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"záujem\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"súťaž\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovko \"cena\"?
  • Ako sa v nemčine povedia \"angažovať sa\"?