• Ako sa po nemecky povie \"riešenie\"?
  • Čo znamená \"kostenlos\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"pohľad\"?
  • Čo znamená \"meinen\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"überhaupt\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"spolu\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"stačí to\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"nutný (nevyhnutný)\"?
  • Ako do slovenčiny preložím \"schwach\"?
  • Ako sa v nemčine povedia \"pery\"?