• Ktorý astronóm bol stúpencom geocentrickej sústavy
  • Zákony pohybu planét objavil
  • Prvý Keplerov zákon určuje
  • Keplerove zákony sú kinematické zákony, lebo
  • Vzdialenosť stredu elipsy a príslnia je
  • Druhý Keplerov zákon sa zoberá
  • Dôsledkom druhého Keplerovho zákona je
  • Stredná vzdialenosť Zeme od Slnka sa nazýva
  • Vypočítajte strednú vzdialenosť Uránu od Slnka ak obežná doba je 84rokov
  • Vypočítajte obežnú dobu Neptúnu ak str. vzdialenosť je 30AU