• V pravouhlej sústave súradníc v I. kvadrante
  • V pravouhlej sústave súradníc v II. kvadrante
  • V pravouhlej sústave súradníc v III. kvadrante
  • V pravouhlej sústave súradníc v IV. kvadrante
  • V pravouhlej sústave súradníc, os x a os y rozdeľujú rovinu na 4 kvadranty. Kvadrant II. sa nachádza
  • V pravouhlej sústave súradníc, os x a os y rozdeľujú rovinu na 4 kvadranty. Kvadrant IV. sa nachádza
  • V pravouhlej sústave súradníc, os x a os y rozdeľujú rovinu na 4 kvadranty. Kvadrant III. sa nachádza
  • V pravouhlej sústave súradníc, os x a os y rozdeľujú rovinu na 4 kvadranty. Kvadrant I. sa nachádza
  • Bod so súradnicami [5,5] sa nachádza v kvadrante
  • Urč približné súradnice bodu P z obr. 1 v príslušnom učive