• Karol I. bol syn
  • Karol I. bol Franriškovi Ferdinandivi I.
  • Manželka Karola I. sa volala
  • Karol I. bol rakúskym cisárom v rokoch
  • Rakúska republika vznikla 12.11.1918 pod názvom
  • Protihabsburské zákony boli v Rakúsku prijaté v roku
  • Karol I. bol internovaný
  • Miklós Horthy mal titul
  • Karol I. zomrel vo veku
  • Nárokov na trón sa v roku 1961 vzdal Karolov syn