• Karel Čapek je predstaviteľom literatúry:
  • Karel Čapek tvoril v:
  • Karel Čapek patrí medzi tvorcov:
  • Medzi autorov sci-fi literatúry nepatrí:
  • Karel Čapek nenapísal dielo:
  • Postavu robota priniesol K. Čapek do života dielom:
  • Protifašistickým dielom K. Čapka je dielo:
  • Ktoré dielo napísal K. Čapek spolu s bratom Jozefom?
  • Názov ktorého diela je odvodený od reálnej sopky?
  • Dielo Matka (K. Čapek) je: