• Kaligram je druh:
  • Základným znakom kaligramu je:
  • Označenie kaligram pre druh básne sa používa od roku:
  • Názov kaligram je odvodený od názvu básnickej zbierky, ktorú napísal:
  • Kaligram je báseň, ktorú označujeme aj pojmom:
  • G. Apollinaire patrí do literatúry:
  • Zbierka Kaligramy je výrazne ovplyvnená:
  • G. Apollinaire napísal aj dielo:
  • Vojtech Mihálik nenapísal dielo:
  • Štefan Moravčík nenapísal dielo: