• Brehy Talianska neobmýva:
  • Hlavným mestom Talianska je:
  • Ktorá z možností sa netýka Talianska?
  • Medzi talianske mestá nepatrí:
  • Medzi známe talianske značky áut nepatrí:
  • Ktorá z možností nie je typická pre hospodárstvo Talianska?
  • Taliansko nehraničí s:
  • Taliansko leží na:
  • Taliansko je:
  • Územím Talianska sa tiahnu: