• Španielsko sa rozprestiera na:
  • K Španielsku nepatria:
  • Pyreneje tvora prírodnú hranicu Španielska:
  • Medzi štáty južnej Európy nepatrí:
  • Ktorá z možností sa netýka podnebia Španielska?
  • Španielsko vyniká 1. miestom v svetovej produkcii:
  • Hlavným mestom Španielska je mesto:
  • Ktorá z možností sa netýka obyvateľstva Španielska?
  • Španielsko je:
  • Vo vnútrozemí Španielska leží náhorná plošina, ktorá sa nazýva: