• Hlavným mestom Portugalska je mesto:
  • Portugalsko je vo svete známe:
  • K územiu Portugalska patrí:
  • Portugalsko sa rozprestiera:
  • Portugalsko na východe hraničí:
  • Významným portugalským prístavom je:
  • Portugalsko na západe obmýva:
  • Portugalsko vyniká 1. miestom v svetovej produkcii:
  • Ktoré z tvrdení nie je správne?
  • Medzi portugalské mestá nepatrí: