• Ktorá z možností sa netýka Andorry?
  • Andorra hraničí s:
  • Andorra sa rozprestiera v pohorí:
  • Hlavným mestom Andorry je:
  • Andorra je známa:
  • Hlavným zdrojom príjmov Andorry je:
  • Jazero Pessons je známe tým, že:
  • Najväčšiu časť obyvateľstva Andorry tvoria:
  • Územím Andorry preteká rieka:
  • Ktorá z možností sa netýka Andorry?