• Rumunsko sa rozkladá:
  • Rumunsko hraničí na juhu s:
  • Ktorá z možností sa netýka Rumunska?
  • Hlavným mestom Rumunska je:
  • Medzi rumunské mestá nepatrí:
  • Úzka dolina, ktorú rieka Dunaj prekonáva Karpaty, sa nazýva:
  • Najväčšia rumunská nížina sa nazýva:
  • Najväčším rumunským prístavom je:
  • Ktorá z možností sa netýka hospodárstva a priemyslu Rumunska?
  • Čo nie je typické pre poľnohospodárstvo Rumunska?