• Bulharsko na juhu susedí s:
  • Hlavným mestom Bulharska je:
  • Ktorá z možností sa netýka Bulharska?
  • Bulharsko sa rozkladá:
  • Medzi bulharské mestá patrí:
  • Významným bulharským prístavom je:
  • Stredom Bulharska sa tiahne pohorie:
  • Medzi bulharské nížiny patrí:
  • Ktorá z možností sa netýka poľnohospodárstva Bulharska?
  • Obyvatelia Bulharska vyznávajú prevažne: