• Hlavným mestom Rumunska je mesto:
  • Krajiny JV Európy ležia pri:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Dôležitým bulharským prístavom je:
  • Väčšie zásoby ropy má:
  • Latinkou píšu:
  • Medzi štáty JV Európy nepatrí:
  • Väčšiu časť obyvateľstva Albánska tvoria:
  • Hlavným mestom Slovinska je:
  • Najviac áut v oblasti sa vyrába v: