• J. Tiso pochádzal z
  • J. Tiso bol členom politickej strany
  • J Tiso bol prezidentom 1. SR v rokoch
  • J. Tiso bol doktor
  • J. Tiso bol minstrom
  • Slovenská krajina vznikla v roku
  • Karol Sidor bol
  • Ochrannú zmuvu podpísalo Slovensko
  • Po oslobodení Slovenska sa J. Tiso skrýval v
  • J. Tiso bol popravený v roku