• Uveďte protónové číslo jódu
  • Uveďte latinský názov jódu
  • Uveďte chemickú značku jódu
  • Uveďte, v ktorej skupine PSP sa jód nachádza
  • Uveďte elektrónovú konfiguráciu jódu
  • Uveďte hodnotu Paulingovej elektronegativity jódu
  • Uveďte názov zlúčeniny: HIO3
  • Uveďte názov zlúčeniny: HIO
  • Uveďte názov zlúčeniny: I2O5
  • Uveďte, v ktorej perióde PSP sa nachádza jód