• Istina je
  • Úroková miera je
  • Percentová časť je
  • Veľkosť úroku nezávisí od
  • Daň z úroku je v súčasnosti na Slovensku
  • Anka si do sporiteľne uložila 300€ (t = 12 mesiacov, p = 2,5%). Po roku jej banka (bez zdanenia) pripíše na účet
  • Koľko bude mať Anka (vklad 300€, t = 1, p = 2,5%) po zdanení úroku?
  • Vypočítaj úroky za úrokovacie obdobie 1 roku, ak počiatočný vklad bol 2000€ pri úrokovej miere 7%.
  • Ak úrok bez zdanenia bol po roku 1400€, pri úročení raz ročne a úrokovej miere 7%, počiatočný vklad činil
  • Akou úrokovou mierou bol zhodnotený vklad 450€, ak po 1 roku úročenia pripísala banka klientovi na účet 18€?