• Janko Francisci Rimavský sa narodil v:
  • Janko Francisci Rimavský pôsobil istú dobu ako dozorca gymnázia v:
  • Janko Francisci Rimavský bol redaktorom Pešťbudínskych vedomostí spolu s:
  • Janko Francisci Rimavský bol doživotným čestným podpredsedom spolku:
  • V roku 1848 sa J. F. Rimavský podieľal na zostavení dokumentu (spoločnosti):
  • V roku 1861 sa J. F. Rimavský podieľal na zostavení dokumentu (spoločnosti):
  • Počas revolúcie 1848/1849 bol J. F. Rimavský väznený v:
  • Janko Francisci Rimavský nenapísal dielo:
  • Prvé dielo napísané J. F. Rimavským v štúrovskej slovenčine sa nazýva:
  • Janko Francisci Rimavský je pochovaný v: