• Ján Jessenius pochádzal z:
  • Ján Jessenius vyštudoval:
  • Ján Jessenius ako prvý uskutočnil:
  • Ján Jessenius počas svojho života nepôsobil v:
  • Ján Jessenius prvú verejnú pitvu uskutočnil v:
  • Ján Jessenius prvú verejnú pitvu uskutočnil v roku:
  • Ján Jessenius počas prvej verejnej pitvy pitval:
  • Ján Jessenius zomrel v roku:
  • Ján Jessenius zomrel v Prahe:
  • O J. Jesseniovi neplatí tvrdenie: