• V ktorom roku sa narodil J.A. Komenský?
  • Komenský bol biskupom
  • V ktorej krajine Komenský študoval teológiu?
  • Jan Amos Komenský nakreslil
  • V akom jazyku sa podľa Komenského majú učiť deti na základnej škole?
  • Univerzálna veda, ktorá mala spájať všetky ľudské poznatky sa nazýva u Komenského
  • V ktorom meste žil Komenský naposledy?
  • Podstatou človeka je konať
  • Najvýznamnejšie dielo J.A.Komenského je
  • Kedy zomrel J.A.Komenský?