• Stalin bol pôvodom
  • Meno Stalin je odvodené od slova
  • Stalin študoval za
  • Caricyn je dnešné mesto
  • Stalin sa dostal na čelo ZSSR po smrti Lenina v roku
  • Gulag bol
  • Zimnú vojnu viedol Stalin proti
  • Veľká vlastenecká vojna sa začala v roku
  • Stalinov syn, ktorý zomrel v nemeckom zajatí sa volal
  • Stalinov kult osobnosti odsúdil