• Vloženie kapitálu do jednotlivých zložiek majetku podniku sa nazýva
  • Výdavky vynaložené na investície určitého majetku sú pre podnik
  • Výdavky na obstaranie zásob sú
  • Výdavky na obstaranie cenných papierov sú
  • Výdavky na obstaranie pozemkov sú pre podnik
  • Pravdepodobnosť, že podnik nedosiahne z danej investície očakávaný zisk sa nazýva
  • Čas, za ktorý sa vrátia vynaložené kapitálové výdavky na investíciu z peňažných príjmov je
  • Ukazovateľ výnosnosť investície vyjadruje,
  • Doba návratnosti investícií vyjadruje,
  • Čisté rozvojové investície slúžia na