• Ako po taliansky povieme bodka?
  • Ako po taliansky povieme čiarka?
  • Ako po taliansky povieme hranaté zátvorky?
  • Ako po taliansky povieme rozdeľovacie znamienko?
  • Ako po taliansky povieme úvodzovky?
  • Ako po taliansky povieme lomítko?
  • V ktorom prípade nie je bodka použitá správne?
  • V ktorom prípade nie je bodka použitá správne?
  • V taliančine sa výkričník používa povinne iba vo vetách ... ?
  • Ak by sme chceli v taliančine rozkaz zosilniť, tak použijeme ... .