• Aká kategória počítačových dielov neexistuje?
  • Diely pevne zabudované do skrinky počítača označujeme ako?
  • Ako nazývame zariadenia cez ktoré informácie vkladáme do počítača?
  • Ako nazývame zariadenie pomocou ktorého získavame spracované informácie?
  • Ako nazývame zariadenia pripojené káblom ku počítaču?
  • Kam zaraďujeme pevný disk?
  • Do ktorej kategórie patrí CD ROM mechanika?
  • Kam zaraďujeme grafickú kartu?
  • Kam zaraďujeme čítačku pamäťových kariet?
  • Kam zaraďujeme zvukovú kartu?