• V ktorom roku bola navrhnutá základná schéma počítača?
  • Uveďte meno matematika, ktorý navrhol základnú schému počítača?
  • Čo slúži k uchovaniu spracovávaného programu, dát a výsledkov výpočtov?
  • Ako nazývame jednotku prevádzajúcu všetky aritmetické výpočty a logické operácie?
  • Ako sa nazýva riadiaca jednotka, ktorá riadi činnosť všetkých častí počítača?
  • Na čo slúžia vstupné zariadenia počítača?
  • Na čo slúžia výstupné zariadenia počítača?
  • Čo sa umiestňuje do operačnej pamäte počítača?
  • Čo vykonáva jednotlivé kroky výpočtu?
  • Čo riadi chod počítača?