• Koľko bitov má 1 byte?
  • Koľko bajtov má jeden kilobajt?
  • Čo je najväčšia hodnota?
  • Aký druh pamäte sa nevyužíva v počítačoch?
  • Aká vrstva sa v magnetickej pamäti magnetizuje?
  • V akom type pamäte je nahratý BIOS počítača?
  • Čo sa stane s údajmy uchovanými v pamäti RAM po vypnutí pošítača?
  • Akého typu sú informácie uložené v pamäti ROM
  • Kto dodáva údaje v pamäti typu ROM?
  • Čo nepatrí medzi optické pamäte?