• Ktoré z týchto zariadení sa ešte používa, ale už sa nevyrába?
  • Ak viete určite médium, ktoré má najväčšiu kapacitu?
  • Ak viete určite médium, ktoré má namenšiu kapacitu?
  • Ako sa zapisujú data na pevný disk?
  • Ako sa zapisujú údaje na CD?
  • Ako sa zapisujú údaje na DVD?
  • Je pamäťová karta vybavená LED diódou?
  • Akú funkciu nespĺňa multifunkčné zariadenie?
  • Ak chcem kopírovať, tlačiť a skenovať aké zariadenie si musím kúpiť?
  • Cez aký port sa pripája multifunkčné zariadenie k počítaču?