• Správne prelož: Alfredo lavora ... (často) la sera.
  • ... (Každý deň) sta preparando la pasta con pomodori.
  • Ricardo lavora a casa sua in ... (ulica) Garibaldi 25.
  • Cosa c´è nella tua città? C´è una piazza ... (historická).
  • Il caffè prendo ... (skoro ráno).
  • Conosci bene ... (centrum)?
  • Ogni tanto vado a ... (behať).
  • Con Marina mi vedo ... (každý večer).
  • ... (Hrávam) a carte.
  • Alla ... (raňajky) mi faccio l´uova.