• Čím sa líšia číselné sústavy?
  • Ktorá číselná sústava používa za základ číslo 2?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať BIT?
  • Číslo 4 je v dvojkovej sústave vyjadrené ako?
  • Koľko znakov sa dá vyjadriť pomocou kombinácie v 8 bitich?
  • Aké číslo používa desiatková sústava ako základ?
  • V akej sústave musia byť zaznamenané údaje, aby s nimi mohol pracovať počítač?
  • Bit je skratka?
  • Vie človek bez problémov čítať binárny kód?
  • Aká číslica je základom šestnástkovej sústavy?