• Ako nazývame bod v pomyslenej grafickej mriežke?
  • Čo vyjadruje skratka DPI?
  • Ktorý z týchto formátov nie je grafický?
  • Ktorý z týchto formátov je grafický?
  • Čo obsahujú verkorové súbory?
  • Čo vyjadruje režim RGB?
  • Kde je uložený obrázok vo formáte BMP?
  • Maximálny počet farieb používaných v obrázkoch GIF je v súčasnosti?
  • Je rozdiel medzi formátom JPG a JPEG?
  • Aký je vektorový formát obrázkov?