• Čo je základnou jednotkou informácií?
  • Aké hodnoty môže nadobúdať jednotka informácie?
  • Koľko bitov obsahuje 1 bajt?
  • Koľko znakov sa dá vyjadriť pomocou ASCII kódu?
  • Koľko bytes (bajtov) má 1 kilobajt?
  • V akej sústave sú údaje zapísané v počítači?
  • Binárny súbor - sekvencia bajtov - binárne čísla zoskupované po?
  • Z kombinácie koľkých číslic (0 a1) je zložený znak v ASCII kóde?
  • Aké znaky nie sú obsiahnuté v ASCII kóde?
  • Čo je menšie jako kilobajt?