• Odkedy sprevádzajú informácie ľudstvo?
  • Pojem Informatika pochádza?
  • Kde všade sa môžeme s informáciami stretnúť?
  • Čím sa zaoberajú informačné technológie?
  • Aké prístroje používame na spracovanie informácií?
  • V ktorom storočí začal prudký rozvoj informačných technológií?
  • Je informácia schopná zmenšiť nevedomosť prijímateľa?
  • Na čo nie sú určené počítače?
  • Môžeme v škole realizovať zber údajov?
  • Kde sa nemôžeme stretnúť so spracovaním informácií?