• Ako sa tvorí imperfektum?
  • Ktorá z nasledujúcich koncoviek nie je koncovka imperfekta?
  • Ktorá z nasledujúcich koncoviek nie je koncovka imperfekta?
  • Správne prelož (použi imperfektum): tancovala
  • Správne prelož (použi imperfektum): verili sme
  • Správne prelož (použi imperfektum): jedla som
  • Správne prelož (použi imperfektum): spievali ste
  • Správne prelož (použi imperfektum): musela si
  • Správne prelož (použi imperfektum): chceli
  • Ktoré z nasledujúcich slovies nie je pomocným slovesom v imperfekte?