• Ako sa po nemecky povie \"ponuka\"?
  • Čo znamená \"der Rundfunk\"?
  • Ako sa po nemecky povedie \"kaviareň\"?
  • Čo znamená \"umfangreich\"?
  • Čo v slovenčine znamená nemecké slovo \"der Bereich\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"cudzí jazyk\"?
  • Ako sa v nemčine povie \"šum\"?
  • Ako sa povie po nemecky \"nutný\"?
  • Ako do slovenčiny preložím slovko \"príprava\"?
  • Čo znamená v slovenčine nemecké slovo \"rasch\"?