• V nasledujúcej vete daj zložené zámená pred sloveso: Mi voglio mettere questa gonna.
  • V nasledujúcej vete daj zložené zámená pred sloveso: Mi posso prestare il tuo vestito bianco?
  • V nasledujúcej vete daj zložené zámená pred sloveso: Sa fare a sè le maglie.
  • V nasledujúcej vete daj zložené zámená pred sloveso: Lui deve portare a te il pranzo.
  • V nasledujúcej vete daj zložené zámená pred sloveso: Lei si vuole comprare due libri.
  • V nasledujúcej vete pripoj zložené zámena k neurčitku: Lui si vuole mettere il pantalone nuovo.
  • V nasledujúcej vete pripoj zložené zámena k neurčitku: Mia sorella vuole comprare il regalo a voi.
  • V nasledujúcej vete pripoj zložené zámena k neurčitku: Lei vuole preparare la festa a me.
  • V nasledujúcej vete pripoj zložené zámena k neurčitku: Il sarto sa cucire la cravatta a lui.
  • V nasledujúcej vete pripoj zložené zámena k neurčitku: Maria deve ridare tre vestiti a mia sorella.