• Správne preložte: \"Avere la lingua lunga\"
  • Správne preložte: \"Dormire come un sasso\"
  • Správne preložte: \"Ridere sotto i baffi\"
  • Správne preložte: \"Avere la testa tra le nuvole\"
  • Správne preložte: \"Parlare arabo\"
  • Správne preložte: \"Platiť každý zvlášť\"
  • Správne preložte: \"Nedodržať sľub\"
  • Správne preložte: \"Byť na mizine\"
  • Správne preložte: \"Zlom väz!\"
  • Správne preložte: \"Zahrávať sa s ohňom\"