• Ako sa zmení koncová samohláska -A podstatných mien ženského rodu v množnom čísle? Zmení sa na ...
  • Podstatné meno festa bude mať v množnom čísle tvar:
  • Podstatné meno amica bude mať v množnom čísle tvar:
  • Ako sa zmení koncová samohláska -E podstatných mien ženského rodu v množnom čísle? Zmení sa na ...
  • Podstatné meno moglie bude mať v množnom čísle tvar:
  • Ako sa správne píše slovo camicia v množnom čísle?
  • Aký majú tvar v množnom čísle tie podstatné mená, ktoré v ženskom rode nekončia ani na samohlásku -A, ani na samohlásku -E?
  • Ako sa správne píše slovo pioggia v množnom čísle?
  • Ktoré z týchto podstatných mien ma rovnaký tvar v jednotnom čísle aj v mužskom aj v ženskom rode?
  • Ktoré zo slov sem nepatrí?