• Aký má správny tvar slovo uovo v množnom čísle?
  • Ako sa zmení koncová samohláska -O podstatných mien mužského rodu v množnom čísle? Zmení sa na...
  • Podstatné meno lupo bude mať v množnom čísle tvar:
  • Podstatné meno figlio bude mať v množnom čísle tvar:
  • Ako sa zmení koncová samohláska -E podstatných mien mužského rodu v množnom čísle? Zmení sa na...
  • Podstatné meno sugo bude mať v množnom čísle tvar:
  • Ako sa po taliansky povie správne lekári?
  • Aký má správny tvar slovo dito v množnom čísle?
  • Ktoré podstatné meno je cudzieho pôvodu?
  • Ktoré z týchto slov nemá správny tvar množného čísla?