• Koľko prvkové zlúčeniny sú hydroxidy?
  • Ktorý prvok netvorí zlúčeniy hydroxidov?
  • Aké je oxidačné číslo hydroxidov?
  • Aké je oxidačné číslo má prípona - ičelý?
  • Aké je oxidačné číslo má prípona - ičitý?
  • Aké je oxidačné číslo má prípona - natý?
  • Aký chemický vzorec má hydroxid železitý?
  • Aký chemický vzorec má hydroxid draselný?
  • Čo vzniká pri rozpúšťaní hydroxidu sodného vo vode?
  • Aké pH majú hydroxidy?